NOTEIKUMI:
ONE FAMILY programma ir lojalitātes (atlaižu) programma pircējiem SIA "Kotryna" pārvaldīto veikalu tīklā: „Baby City Toy City “, „Toy‘s Planet“, „Kidzone“, „OVS kids“, “Mothercare”. SIA „Kotryna“ spēkā esošo pārvaldīto veikalu uzskaitījumu Jūs varat aplūkot www.onefamily.lv.
ONE FAMILY kartes nodrošina pastāvīgu 5% atlaidi precēm, kurām nav atlaides un kuras netiek pārdotas noieta veicināšanas kampaņu ietvaros, visos iepriekšējā rindkopā minētajos veikalos. Atlaide neattiecas uz precēm, kurām jau ir piemērota atlaide citas noieta veicināšanas kampaņas ietvaros, un precēm, kuras pirktas uz dāvanu kartes vai vienreizēju atlaižu kuponu pamata.
ONE FAMILY kartes īpašnieks piedalās programmā “Jaundzimušais” un saņem 20% atlaidi veikalā “Baby City Toy City” un “Mothercare”, pērkot preces par summu vismaz 199 EUR apmērā. Atlaide ir piemērojama pilnas cenas zīdaiņu precēm, kā apģērbiem, barošanas trauciņiem, pudelītēm, māneklīšiem, grabuļiem, higiēnas precēm, autiņiem, matračiem, kā arī precēm topošajai māmiņai, izņemot mēbelēm, bērnu ratiņiem un to aksesuāriem, auto sēdeklīšiem. Sīkāku infromāciju par precēm, kas iekļautas programmā “Jaundzimušais” vaicāt veikala personālam. Pieteikumā pareizi norādot bērna dzimšanas datumu, pircējs ir tiesīgs uz 20% dzimšanas dienas atlaidi rotaļlietām veikalos “Toy`s planet” 2 nedēļas pirms, 1 nedēļu pēc dzimšanas dienas datuma.
ONE FAMILY karšu īpašnieki pirmie tiek informēti par reklāmas kampaņām veikalos un saņem periodiskus, personalizētus piedāvājumus, kā arī informāciju par sadarbības partneru noieta veicināšanas kampaņām un atlaidēm.
Uzrādiet karti pirms pirkuma apmaksas veikšanas! Jūs varat saņemt ONE FAMILY karti bez maksas, aizpildot ONE FAMILY kartes anketu un piekrītot lojalitātes programmas noteikumiem, un SIA “Kotryna” privātuma paziņojumam.
SIA "KOTRYNA" ir tiesības jebkurā laikā mainīt lojalitātes programmas noteikumus, apturēt vai anulēt karšu spēkā esamību.
Lūdzam sazināties ar info@onefamily.lv, ja Jūs esat pazaudējis savu karti Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzam apmeklēt www.onefamily.lv

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS
Datu pārzinis SIA "Kotryna", reģistrācijas numurs 50003582081, adrese: Salamandras iela 1; biroja adrese: Ieriķu iela 3, Rīga, apstrādās Jūsu personas datus turpmāk norādītajiem nolūkiem:
1) ONE FAMILY kartes pārvaldīšana. Personas datu veidi, kas tiks apstrādāti: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, pilsēta, pirkuma datums un summa, nopirktās preces, citas ziņas par iepirkšanos;
2) Tiešā tirgvedība. Personas datu veidi, kas tiks apstrādāti: vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, ziņas par interesēm, bērna vārds, dzimums un dzimšanas datums; 3) Statistika. Personas datu veidi, kas tiks apstrādāti: vecums, pilsēta, dzimums, bērnu skaits, pirkumu dati. Šie dati tiek apstrādāti anonīmi. Jebkurā gadījumā šāda apstrāde neļaus tieši vai netieši identificēt Jūs;
4) Preču un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana. Personas datu veidi, kas tiks apstrādāti: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, viedoklis un pārskati, pirkuma datums un summa, nopirktās preces, citas ziņas par iepirkšanos.
SIA “Kotryna” apstrādās personas datus ONE FAMILY kartes pārvaldīšanas un tiešās tirgvedības nolūkos uz piekrišanas pamata. SIA “Kotryna” apkopos datus statistikas nolūkā un preču un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas nolūkā uz likumīgo interešu pamata, SIA “Kotryna” ir likumīgas intereses ievākt statistikas datus par saviem klientiem un pilnveidošanās nolūkā lūgt klientiem sniegt atsauksmes par precēm un pakalpojumiem.
SIA “Kotryna” nevarēs izdot ONE FAMILY karti, ja Jūs ONE FAMILY anketā nesniegsiet nepieciešamos datus. Jūsu personas dati, kas tiek apstrādāti ONE FAMILY kartes pārvaldīšanas un tiešās tirgvedības nolūkos, tiks glabāti 3 gadus pēc datuma, kad Jūs pēdējo reizi lietojāt ONE FAMILY karti, ja vien Jūs nepieprasāt, lai Jūsu dati tiktu dzēsti līdz šā termiņa beigām. Preču un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas nolūkā apstrādātie Jūsu personas dati tiks glabāti 3 gadus.
Tiešās tirgvedības ziņojumu saturs ietver SIA “Kotryna” pārvaldīto veikalu tīklu – “Baby City Toy City“, “Toy‘s Planet“, “Kidzone“, “OVS kids“, “Mothercare” – paziņojumus . Ar šobrīd darbojošos SIA “Kotryna” pārvaldīto veikalu uzskaitījumu Jūs varat iepazīties tīmekļvietnē www.onefamily.lv.
SIA „Kotryna“ var nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kuras palīdz pārvaldīt ONE FAMILY karti un tiešajā tirgvedībā. Šādas trešās personas var ietvert datubāzu programmatūras nodrošinātājus, datubāzu administratorus, tiešās tirgvedības pakalpojumu sniedzējus, kurjerus u.c.
Turpmāk Jums tiek piešķirtas norādītās tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem:
1) pieprasīt, lai SIA „Kotryna“ piešķir piekļuvi un labo vai dzēš datus, vai ierobežo datu apstrādi;
2) tiesības iebilst pret datu apstrādi;
3) tiesības saņemt Jūsu personas datus sistematizētā, vispārlietojamā un mašīnlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);
4) tiesības atsaukt piekrišanu;
5) tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.
Lai izmantotu šīs tiesības, Jūs varat sazināties ar SIA „Kotryna“, sūtot uz e-pasta adresi info@onefamily.lv, vai pa tālruni +371 67815941.